Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

504gatewaytime-out

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski
504gatewaytime-out
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromjunk junk viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
Pożegnanie z dzieciństwem jest dla niektórych ludzi piekielnie trudne, wiąże się z uznaniem ogromnej straty. Paradoksalnie, im trudniejsze dzieciństwo, tym pożegnanie trudniejsze, bo wymaga rezygnacji z marzenia, że da się jeszcze coś naprawić. Zamiast się z tym zmierzyć, można utknąć w serii powtórek i mieć tego rodzica ciągle na nowo w osobach kolejnych parterów.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim
Reposted fromyourtitle yourtitle viawszystkodupa wszystkodupa

September 09 2019

504gatewaytime-out
Ciri była zdziwiona i rozczarowana, ale przeszło jej szybko. Uczyła się. Także tego, by nie dziwić się za dużo i za dużo nie oczekiwać – bo wtedy rozczarowanie bywa mniej dotkliwe.
— Andrzej Sapkowski – Wieża Jaskółki
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
1156 6068 500
504gatewaytime-out
6434 0c0c 500
Reposted fromnyaako nyaako viakoralina koralina
504gatewaytime-out
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viakoralina koralina

September 06 2019

504gatewaytime-out
Owszem, ładne miasto, ale wybudowali je strasznie daleko od Ciebie...
— Przybora pisze do Osieckiej z Paryża
Reposted fromaconcagua aconcagua viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
8464 bd2b 500

Miała dzikie serce - Atticus.

Reposted fromPoranny Poranny viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
504gatewaytime-out
(...)Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawszystkodupa wszystkodupa

August 30 2019

504gatewaytime-out
Reposted fromshakeme shakeme viaosiaka osiaka
504gatewaytime-out
Reposted fromshakeme shakeme viaosiaka osiaka

August 26 2019

504gatewaytime-out
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
504gatewaytime-out
Reposted fromshakeme shakeme viaosiaka osiaka
504gatewaytime-out
(...) jestem zmęczony, nie wiem nic i chciałbym tylko złożyć mą twarz na Twoich kolanach, czuć Twoją rękę na mojej głowie i trwać tak przez całą wieczność.
— Franz Kafka "Listy do Mileny"
Reposted fromhelven helven viaForestMan ForestMan
504gatewaytime-out
Reposted frombluuu bluuu viakoralina koralina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl