Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2019

504gatewaytime-out
504gatewaytime-out
3730 9642 500
Reposted fromRowena Rowena viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
Nigdy nie poczujesz się gotowa. Musisz iść za ciosem. Być może wylądujesz twarzą w czyjejś spoconej dupie, ale biernością niczego nie naprawisz. Nic się nie zmieni.
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
Będzie mi brakowało tego, że Ciebie kocham. Będzie mi brakowało samotnych oczekiwań na Twoje przyjście. Będzie mi brakowało radości naszych spotkań i bólu naszych rozstań. A po pewnym czasie będzie mi brakowało tego, że już nie brakuje mi Ciebie.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
Reposted frombluuu bluuu viakoralina koralina

October 31 2019

504gatewaytime-out
7668 9e79 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakoralina koralina
504gatewaytime-out
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
Duszę można zniszczyć na trzy sposoby: tym co inni robią tobie; tym co pod naciskiem innych robisz sobie sam; i tym co robisz sobie sam z własnej woli.
— Julian Barnes "Zgiełk czasu"
504gatewaytime-out
Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
- Co umacnia charakter człowieka? - Myślę, że poniesione w życiu porażki. Straty. Każdy zniesiony ból. Łzy i pot. Upadki. Miejsce poza podium. Powtarzający się schemat. Sądzę, że umacnia nas to, o co musieliśmy walczyć aż do krwi. Coś, co zabrało nam dużo czasu i siły. Coś, co powodowało, że po drodze traciliśmy całą motywację, która przyprowadziła nas tutaj na początku. Coś, co pozwoliło nam upaść zbyt wiele razy, do tego stopnia, że nie potrafiliśmy wstać. Coś, co popychało nas w dół i żadna siła nie była w stanie nas wyciągnąć. Umacnia nas chwila, w której ta cała brudna walka okazuje się być wartościowa i pokazuje nam, że miała sens, że nie była wcale taka niepotrzebna. Czasami musimy kilka razy upaść, poleżeć, zastanowić się, a w końcu wstać i pójść po swoje, tym razem silniejsi.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
- Niech pan za bardzo nie żałuje wyborów dokonanych w przeszłości. (...) Proszę raczej myśleć o przyszłości. Jesteśmy zawsze zdolni do zmiany, zawsze możemy stać się lepsi.
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie viaretaliate retaliate
504gatewaytime-out

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viaretaliate retaliate
504gatewaytime-out
9147 20dc 500
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaForestMan ForestMan
504gatewaytime-out
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaForestMan ForestMan
504gatewaytime-out
4981 b7e7 500
We belong to this universe. 
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
504gatewaytime-out
6156 9f07 500
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl