Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2016

504gatewaytime-out
3313 27f5
Reposted fromnyaako nyaako viascorpix scorpix
504gatewaytime-out
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałam na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir – Ember in the Ashes. Imperium Ognia
Reposted fromnyaako nyaako viavaka vaka
504gatewaytime-out
0853 2bc2 500
Reposted fromOro Oro viavaka vaka
3566 b6a4
Reposted fromSaturnine Saturnine viapsychoviolet psychoviolet
504gatewaytime-out
5534 c48d 500
pan Pakalu mnie rozumie.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viamyzone myzone
504gatewaytime-out
3592 8f6b 500
Reposted fromrol rol viatoniewszystko toniewszystko
504gatewaytime-out
3367 2c46
Reposted fromliczbapi liczbapi viatoniewszystko toniewszystko
504gatewaytime-out
3426 65f2 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatoniewszystko toniewszystko
504gatewaytime-out
4940 db21
504gatewaytime-out
2794 b4b1
504gatewaytime-out
6102 6d03 500
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viayox yox
504gatewaytime-out
4066 eeed
Reposted fromweightless weightless viayox yox
504gatewaytime-out
9651 91e0 500
Muminki.
504gatewaytime-out
2856 66bb 500
Reposted fromrol rol vianastypsychotic nastypsychotic
504gatewaytime-out
3535 f584
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
Najbardziej w życiu boję się tego, że moje serce będzie kiedyś biło nad urodzinowym tortem tragicznie pełnym świeczek i wtedy pomyślę, że mój czas minął, a ja nic nie przeżyłam. Przecież tylko dla przeżyć warto żyć. I dla tego, aby móc je komuś potem opowiedzieć.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
6016 5c2b
504gatewaytime-out
504gatewaytime-out
I własnie wtedy zrozumiałem, że muszę się skupić na tym, co w anegdocie zwanej życiem jest najważniejsze... na sobie. 
— Król Julian
Reposted fromolakocie olakocie viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
Życie bym oddał.
Za to, że jesteś, że będziesz mnie głodna.
Reposted fromakten akten viakochamsie kochamsie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl