Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2016

504gatewaytime-out
Reposted fromtosiaa tosiaa viastylish stylish
504gatewaytime-out
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— Miron Białoszewski
504gatewaytime-out
504gatewaytime-out
Muszę zebrać wszystko to, co o sobie wiem i wokół tej wiedzy jakoś zaplanować sobie życie.
— William Wharton, "Ptasiek"
Reposted fromcudoku cudoku viatoniewszystko toniewszystko
504gatewaytime-out

"Moim celem jest stworzenie życia
od którego nie będę potrzebował wakacji."

— Rob Hill
Reposted fromavooid avooid viatoniewszystko toniewszystko
504gatewaytime-out
5822 ea6d
504gatewaytime-out
2473 e6ff
Reposted fromblubra blubra vianastypsychotic nastypsychotic
504gatewaytime-out
504gatewaytime-out
504gatewaytime-out
9545 d994
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianastypsychotic nastypsychotic
504gatewaytime-out
8193 64e0 500
Reposted fromkotecke kotecke vianastypsychotic nastypsychotic
504gatewaytime-out
4454 aa43
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianastypsychotic nastypsychotic
504gatewaytime-out
504gatewaytime-out
1951 7a5e 500
Reposted fromsilence89 silence89 viapsychoviolet psychoviolet

September 24 2016

504gatewaytime-out
5026 a139 500
Reposted fromverronique verronique viaToyuru Toyuru
504gatewaytime-out
To się zdarza tylko w literaturze,że on nagle rozumie,że ona jest jego całym światem.
— Katarzyna Grochola (via ksiazkowe-dygresje)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viareppin reppin
504gatewaytime-out
-Wszyscy dziś w takim biegu a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka
— Nigdy nie czekał...
504gatewaytime-out
Dom jest tam, gdzie chcą, żebyś został dłużej.
— Stephen King
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viapesymista pesymista
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl