Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2019

504gatewaytime-out
504gatewaytime-out
1349 273d 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaalcohoolic alcohoolic
504gatewaytime-out
To wszystko przez ten wysoki ton, który wzięliśmy (…) na samym początku. I stało się coś okropnego: wszystkie formy pośrednie są między nami niemożliwe
— Listy Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
0382 cc5b 500
Reposted fromAstalka Astalka viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
3117 9340 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
7990 c56d 500
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
Dzieci, które najbardziej potrzebują miłości, będą prosić o nią w najbardziej niekochany sposób.
— R. Barkley
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
4430 5664
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
Mój ojciec radził, żeby nigdy nie roztrząsać powodów decyzji, kiedy już klamka zapadnie. 
— Andrew Motion - "Silver. Powrót na Wyspę Skarbów"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
8111 51c0 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
2697 65b5 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
Reposted fromnikami nikami viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
5410 cb46 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
Nigdy nie zmienisz swojego życia, dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromxalchemic xalchemic viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viawszystkodupa wszystkodupa
504gatewaytime-out
8471 9fbf 500
Reposted fromteijakool teijakool viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...